เพลงชุด ย่ำเที่ยง | วงปี่พาทย์มอญ มาตรฐานขนานแท้ ดร.สมาน น้อยนิตย์ ควบคุมวง

วงปี่พาทย์มอญ
เพลงชุด ย่ำเที่ยง
เป็นประเพณีอย่างหนึ่งในการบรรเลงของวงปี่พาทย์มอญในงานพิธี ซึ่งเมื่อภิกษุสงฆ์ฉันเพลเสร็จ และลงจากศาลาแล้ว วงปี่พาทย์มอญ จะบรรเลงต่อด้วยเพลงชุด “ ย่ำเที่ยง ” เป็นเพลงชุดที่มีเพลงมอญหลายๆ เพลงมาบรรเลงติดต่อกัน
ซึ่งสามารถอวดทาง และฝีมือของผู้บรรเลงแต่ละวงได้เป็นอย่างดี บางวงอาจมีเดี่ยวสอดแทรกในบางเพลง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ส่วนหนึ่งของโครงการบันทึกภาพ - เสียง วงปี่พาทย์มอญ (ในพิธีกรรม)
ภายใต้โครงการของ ดร.สมาน น้อยนิตย์
ที่ต้องการจะเก็บรักษา และเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจใน เพลงมอญ
ภายใต้การสนับสนุนของ
บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จำกัด

บันทึกภาพ - เสียง : บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จำกัด
ควบคุมการบันทึกภาพ - เสียง : ดร.สมาน น้อยนิตย์
อำนวยการผลิต : ปรีชา ธรรมพิภพ

นักดนตรี วงปี่พาทย์มอญ

ปี่มอญ
ส.ต.ท. วัชรพงศ์ กาญจนวรุตม์
ระนาดเอก
ร้อยตรี ทรงศักดิ์ เสณีพงษ์
ม้องมอญใหญ่
อ.เอกสิทธิ์ การคุณี
ม้องมอญเล็ก
อ.พงษ์พันธุ์ แก้วอนันต์ / นายธีรธรรม เพียรพงษ์
ระนาดทุ้ม
อ.วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์
ตะโพนมอญ
อ.ปิติ ขาวปลื้ม / อ.บุญสืบ เรืองนนท์
เปิงมางมอญ
อ.อัษฎางค์ เดชรอด
โหม่งสามใบ
อ.ขจรศิษย์ ชุมพร / อ.ศิริมา เพียรพงษ์
ฉิ่ง
อ.จักรพันธุ์ หนุนภักดี
ฉาบใหญ่
อ.บุญสืบ เรืองนนท์ / อ.ปิติ ขาวปลื้ม
ฉาบเล็ก
นายธีรธรรม เพียรพงษ์ / อ.พงพันธุ์ แก้วอนันต์

ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โปรดเป็นกำลังใจให้กับเรา เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมใหม่ๆ https://www.youtube.com/channel/UCMGL3TderGw_ITM4Nnn3Y1A?sub_confirmation=1

#Siammelodies #ปี่พาทย์มอญ #เพลงมอญ
Your video will begin in 20
Skip ad (5)
2 Views
Published
วงปี่พาทย์มอญ
เพลงชุด ย่ำเที่ยง
เป็นประเพณีอย่างหนึ่งในการบรรเลงของวงปี่พาทย์มอญในงานพิธี ซึ่งเมื่อภิกษุสงฆ์ฉันเพลเสร็จ และลงจากศาลาแล้ว วงปี่พาทย์มอญ จะบรรเลงต่อด้วยเพลงชุด “ ย่ำเที่ยง ” เป็นเพลงชุดที่มีเพลงมอญหลายๆ เพลงมาบรรเลงติดต่อกัน
ซึ่งสามารถอวดทาง และฝีมือของผู้บรรเลงแต่ละวงได้เป็นอย่างดี บางวงอาจมีเดี่ยวสอดแทรกในบางเพลง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ส่วนหนึ่งของโครงการบันทึกภาพ - เสียง วงปี่พาทย์มอญ (ในพิธีกรรม)
ภายใต้โครงการของ ดร.สมาน น้อยนิตย์
ที่ต้องการจะเก็บรักษา และเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจใน เพลงมอญ
ภายใต้การสนับสนุนของ
บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จำกัด

บันทึกภาพ - เสียง : บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จำกัด
ควบคุมการบันทึกภาพ - เสียง : ดร.สมาน น้อยนิตย์
อำนวยการผลิต : ปรีชา ธรรมพิภพ

นักดนตรี วงปี่พาทย์มอญ

ปี่มอญ
ส.ต.ท. วัชรพงศ์ กาญจนวรุตม์
ระนาดเอก
ร้อยตรี ทรงศักดิ์ เสณีพงษ์
ม้องมอญใหญ่
อ.เอกสิทธิ์ การคุณี
ม้องมอญเล็ก
อ.พงษ์พันธุ์ แก้วอนันต์ / นายธีรธรรม เพียรพงษ์
ระนาดทุ้ม
อ.วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์
ตะโพนมอญ
อ.ปิติ ขาวปลื้ม / อ.บุญสืบ เรืองนนท์
เปิงมางมอญ
อ.อัษฎางค์ เดชรอด
โหม่งสามใบ
อ.ขจรศิษย์ ชุมพร / อ.ศิริมา เพียรพงษ์
ฉิ่ง
อ.จักรพันธุ์ หนุนภักดี
ฉาบใหญ่
อ.บุญสืบ เรืองนนท์ / อ.ปิติ ขาวปลื้ม
ฉาบเล็ก
นายธีรธรรม เพียรพงษ์ / อ.พงพันธุ์ แก้วอนันต์

ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โปรดเป็นกำลังใจให้กับเรา เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมใหม่ๆ https://www.youtube.com/channel/UCMGL3TderGw_ITM4Nnn3Y1A?sub_confirmation=1

#Siammelodies #ปี่พาทย์มอญ #เพลงมอญ
Category
Music
Commenting disabled.